Bài viết

Cách tính tuổi phạm Kim Lâu

 

Phương pháp tính tuổi Kim Lâu Hiện nay có rất nhiều phương pháp tính tuổi xây nhà. Nhưng dưới đây là phương pháp phổ biến trong dân gian và được thẩm định trên thực tế trong xã hội Đông phương. Tuy nhiên, chúng ta đặt giả thiết rằng phương pháp này đúng thì cũng chỉ là một yếu tố cần, nhưng không phải duy nhất quyết định sự tốt xấu khi xây cất. Còn nhiều yếu tố khác theo phương pháp của phong thuỷ cần tìm hiểu và áp dụng.

Hạn kim lâu kỵ làm nhà nếu phạm, cung thân,thê,tử,mục súc thì làm nhà không được

Cách tính kim lâu, 10 khởi tại cung khôn 20 khởi tại cung đoài 30 khởi tại cung càn hết chẳn tới tuổi lẻ.

ví dụ người 32 tuổi thì ta tính 10 tại cung khôn 20 tại cung đoài 30 tại cung cấn 31 tại cung khảm 32 tại cung cấn thì phạm kim lâu tử

Tính theo bàn tay kim lâu.

Càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài, nhưng ta khởi đầu tại cung 10 tại cung khôn, 20 tại cung đoài, 30 tại cung cấn 40 tại cung khảm 50 sát nhập cung trung, 60 tại cung cấn, 70 tại cung chấn và ta tính 71 tại cung tốn 72 cung ly cứ tính vòng theo kim đồng hồ

Thêm ví dụ thứ hai.Người 40 tuôi thì ta tính 10 tại cung khôn,20 tại cung đoài, 30 tại cung càn và 40 tại cung khảm như vậy là không phạm vào kim lâu.

Riêng 50 tuổi khởi tại ngũ trung, không phạm Kim Lâu

(Quy tắc: Ngũ thập nhập cung trung).
51 tuổi chuyển đến cung Cấn phạm Kim Lâu Thê.
52 tuổi cung Chấn không phạm, tiếp tục chuyển thuận kim đồng hồ.

 

Chia sẻ:

Bài viết cùng danh mục