Bài viết

Nguồn nhân lực công nhân kỹ thuật

Nguồn lực Kỹ thuật của Nhà Việt được tập hợp từ đội ngũ Công nhân kỹ thuật được đào tạo chuyên ngành Xây dựng, đã từng tham gia các công trình yêu cầu cao về tay nghề chuyên môn.

TT

Công nhân kỹ thuật

Số lượng

Bậc 2/7

Bậc 3/7

Bậc 4/7

Bậc 5/7

Bậc 6/7

Bậc 7/7

1

Công CN hành máy XD

10

 

5

2

2

1

 

2

Công nhân cơ khí

5

 

2

1

1

1

 

3

Công nhân điện

6

 

 

2

2

2

 

4

Công nhân nề

50

 

35

5

5

5

 

5

Công nhân cốp pha, mộc

12

 

4

4

2

2

 

6

Công nhân sắt

10

 

4

4

2

 

 

7

Công nhân trắc đạc

7

 

2

2

1

2

 

8

Công nhân kỹ thuật khác

10

 

4

4

2

 

 

9

Lái xe

8

 

2

2

4

 

 

10

Lao động phổ thông

26

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

144

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NHÀ VIỆT

Chia sẻ:

Bài viết cùng danh mục