Bài viết

Nguồn nhân lực cán bộ trình độ đại học, trên đại học

       Nguồn Cán bộ của Nhà Việt được tập hợp từ đội ngũ Chuyên gia cao cấp, Kiến trúc sư, Kỹ sư, được đào tạo chuyên ngành, dày dạn kinh nghiệm Tư vấn Thiết kế, tổ chức, quản lý thi công các công trình xây dựng.

TT

CÁN BỘ QUẢN LÝ,

CHUYÊN MÔN KT

Số lượng

Thâm niên công tác

5 Năm

10 Năm

15 Năm

I

Cố vấn, Chuyên viên

10

 

 

4

II

Trình độ Đại học và trên Đại học

42

 

 

 

1

Kỹ sư­ xây dựng

10

4

2

2

2

Kiến trúc s­ư

18

10

4

2

3

Kỹ sư­ Giao thông – Thủy lợi

3

 

1

1

4

Kỹ sư­ điện - Cấp thoát n­ước

3

1

1

 

5

Kỹ sư­ Vật liệu xây dựng

3

 

1

 

6

Kỹ sư­ kinh tế xây dựng

3

 

1

1

7

Cử nhân tài chính – Kế toán

2

 

1

1

III

Trình độ Trung cấp, Cao đẳng

12

 

 

 

1

Trung cấp xây dựng

6

4

2

 

2

Trung cấp cơ khí điện máy

3

2

 

 

3

Cao đẳng + Trung cấp các ngành

3

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NHÀ VIỆT

 

Chia sẻ:

Bài viết cùng danh mục