Đơn giá quy hoạch đô thị

Đơn giá quy hoạch đô thị

Giá thiết kế - Quy hoạch và thiết kế đô thị Giá thiết kế = S qhx G tk S qh: Quy mô thiết kế quy hoạch (ha) G tk: Đơn giá thiết kế (USD/ha), được xác...Xem tiếp