Nhà ở 7 tầng 325 Phố Huế Hà Nội

Nhà ở 7 tầng 325 Phố Huế Hà Nội

Bản vẽ Mặt bằng Công trình Mặt đứng chính Mặt đứng chính Xem tiếp
Nhà hát Lam Sơn

Nhà hát Lam Sơn

Xem tiếp
Nhà ở 6 tầng

Nhà ở 6 tầng

Mặt bằng Công trình Mặt đứng chính Mặt bên Công trình Mặt cắt Công trình Xem tiếp
Nhà ở 8 tầng 146 Phố Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

Nhà ở 8 tầng 146 Phố Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

Mặt bên Công trình Mặt đứng chính Công trình Mặt cắt Công trình Xem tiếp