Phong thủy và vật liệu XD
0₫

Cũng như các nguyên lý phong thủy khác, sử dụng vật liệu trong nhà cửa là cả một quá trình được tích lũy qua thời gian và có nhiều nguyên tắc cần tuân thủ. Có rất nhiều tiêu chí nhưng tập trung cơ bản ở "5Đ”. Đủ Ngôi nhà không phải là nơi tập hợp, phô trương các chủng loại vật liệu,...

Chia sẻ: