Phong thủy luận
0₫

Ý nghĩa của bát cung    Cung Sinh khí (Seng Qi): ( Thuộc sao Tham Lang, rất tốt) chủ việc vượng tốt cho con người, có lợi cho con trai, lợi cho danh tiếng, tạo ra sức sống dồi dào cho con người, tính dục mạnh mẽ. Nếu sinh khí ở khu vệ sinh, phòng kho… thì hay mất vặt, thất...

Chia sẻ: