Bài viết

Video diễn đàn phong thủy - xây dựng

Phong thủy Cao Luận: 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=i-6XqS7hRyc&t=5s

Nhân tướng học:

Link: https://www.youtube.com/watch?v=VMxYU7cGF6M

Phong thủy nhà bếp:

Link: https://www.youtube.com/watch?v=C7pfgJrdLhI

Cafe cuối tuần bàn luận vấn đề: Phòng cháy chữa cháy trước "ma trận" cao ốc: Vì sao quy hoạch lại "lãng quên"?

Link: http://reatimes.vn/phong-chay-chua-chay-truoc-ma-tran-cao-oc-vi-sao-quy-hoach-lai-lang-quen-28400.html?fbclid=IwAR2Q9eWqWzUiXQGyRgiOHIlKuUiyMJQaYdHTtvOFG6_ehEHdwFDj6rp-0XE

Cafe cuối tuần bàn luận vấn đề: Phong thủy trong thiết kế nhà ở không phải là mê tín dị đoan!

Link: http://reatimes.vn/kts-nguyen-cao-luan-phong-thuy-trong-thiet-ke-nha-o-khong-phai-la-me-tin-di-doan-24671.html?fbclid=IwAR0q89HtfoAuQ3Lft-STyAKpkzvaLuLKVR_awyc20C_xSXo_othlXjiTT1E

 

Chia sẻ:

Bài viết cùng danh mục